Wie ben ik ?

Creatief bezig zijn, houdt me al van jongs af aan bezig… Altijd was er wel een ander project waar ik me aan waagde, maar mijn liefde om dingen te creëren met mijn naaimachine…tja die is er altijd geweest…

In het najaar van 2015 begon ik patronen te testen. De Berlin Coat van StraightGrain was mijn allereerste test van nu wel ongeveer 70… Na 14 dagen had ik een prachtjas voor mijn petekind. Ann Kuppens, dank je wel voor die eerste keer 😉  En toen…toen was er een leegte… Dat smaakte naar meer. Ik zocht en kwam terecht in Amerikaanse en Australische groepen waar regelmatig getest werd. Natuurlijk testte ik nog meer op Belgische ‘grond’!

Testen met een tijdslimiet van 7 tot 10 dagen geeft me echt die ‘schop onder mijn …’ om op korte tijd een kledingstuk klaar te krijgen. Perfect dus! Meer daarover in mijn volgende blog berichten…

En dan dat bloggen…schrijven…alles op papier zetten en hopen dat het correct is en juist geïnterpreteerd wordt… Eigenlijk een beetje binnen laten kijken in je doen en laten. Dat hield me eigenlijk het langst tegen. Maar toch…nu heb ik de sprong gewaagd.

Being creative, keeping me busy from an early age … Always there was another project I was watching for, but my love to create things with my sewing machine … well that’s always been there …

In November 2015 I began to test patterns. The Berlin Coat of StraightGrain was my very first test of now about 70 … After 14 days I had a beautiful coat for my God child. Ann Kuppens, thank you for the first time 😉 And then … then there was a void … That tasted for more. I searched and came across American and Australian groups regularly tested. Of course I tested even more on Belgian soil!

Testing with a time limit of 7 to 10 days really gives me a “kick under my …” to get a garment in a short time. Perfect so! More about this in my next blog posts …

And then blogging … writing … putting everything on paper and hoping it’s correct and being interpreted …Actually you let everyone in… That stopped me. But still … now I’ve taken the leap.

Ilse